A HÉT - Református Egyház Fehérgyarmat

Tartalomhoz ugrás

A Harmadik Évezred Temploma

Talán meglepő, de 2003. június 15-én volt az első református templomszentelés Fehérgyarmaton, ugyanis Református Műemlék Templomunk 1486-ban, mint katolikus templom készült el és lett felszentelve.
Meglévő templomunk építésétől 517 év telt el. A Harmadik Évezred Temploma 11 hónap alatt készült el, s a karzattal együtt 140 gyülekezeti tag befogadására alkalmas.

Neve utal a megvalósulás idejére és reményeink szerint annak távlataira, időállóságára.

A templombelsőben a szószék fölötti ablak a Szentlelket szimbolizálja, a szószék melletti ablakok a harmadik évezredre utalnak, afféle szabálytalan római számok, vagy időszámításunk figyelmeztető rovásai. A másik három ablak pedig a Szentháromság egy Istenre utalnak.

A centrális belső térben centrális a padok elhelyezkedése is, mely a padok keresztyén jelképünkre, a hal bordáira emlékeztetnek.

A toronyban található harangok feliratai a következők: "Soli Deo Gloria!" (Egyedül Istené a dicsőség!), "Jöjjetek énhozzám mindnyájan!". A harangok elektromos vezérlőszerkezete a frankfurti időhöz van programozva.

Elégedettek lehetünk az építők munkájával. Most már csak egy feladatunk van hátra, hogy lelkileg is beépítsük ezt az Úrnak szentelt hajlékot.
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG FEHÉRGYARMAT
4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 29. | TEL: 06-44-361-241
A weboldal elkészüléséért Istené legyen a dicsőség!
Vissza a tartalomhoz