Felhívás

Szerző: reffehe Közzétéve:

Kedves Testvérünk!

Az egyre erősödő járványhelyzet miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége arra kéri az egyházközségeket, hogy további intézkedésig 2020. november 11-től szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, gyülekezeti hitoktatást, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció-előkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.

A Zsinat Elnökségének kérését figyelembe véve a Fehérgyarmati Református Egyházközség 2020. november 11-től egészen ennek a döntésnek visszavonásáig felfüggeszt minden személyes érintkezést lehetővé tévő, megjelenést igénylő gyülekezeti alkalmat.

A Lelkészi Hivatal egyenlőre ügyeletet tart a megszokott időben (hétköznap délelőtt 8-12 óra között), természetesen betartva a személyes érintkezéssel járó hatósági előírásokat.

Azonban – ahogyan a járvány első hulláma alatt – igyekszünk az internet segítségével a kapcsolatot tartani a gyülekezet tagjaival. Naponta rövid igemagyarázatokat, vasárnaponként istentiszteleteket teszünk fel az egyházközség facebook-oldalára, illetve honlapjára (reffehergyarmat.hu), hogy láthatatlan közösségben lehessünk az Úrral és egymással, és így a hit köteléke ne gyengüljön meg.

Kérjük a Testvéreket, hogy otthon minden nap tartsanak személyes és családi könyörgéseket, áhítatokat, imádságokat, ha módjuk van rá, osszák meg egymással imádságaikat, elmélkedéseiket. Emellett kérjük, hogy lehetőségeink szerint figyeljünk egymásra, telefonon hívjuk fel Testvéreinket, erősítve és támogatva a másikat, és ne csak magunkkal törődjünk. Tegyünk bizonyságot ezáltal arról, hogy komolyan vesszük Jézus tanítását, a szeretet parancsát.

Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

Imádkozzunk azért, hogy ebben a helyzetben egyre többek szívében megszülessen a döntés, hogy életüket egyedül Jézus Krisztusra bízzák, sokan rendezzék kapcsolatukat az Úrral, és lelkileg megújulva, odaszánt lélekkel jöjjenek ki a világot megrengető járványból.

A mai újszövetségi ige legyen igaz ránk és egész gyülekezetünkre:

„…ti Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár odamegyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy Lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért, és semmiképpen meg nem rémültök…”

(Filippi 2, 27-28)

Az Úr vigyázzon Testvéreinkre, szeretteinkre és gyülekezetünkre! Testvéri szeretettel:

Szarka Tamás gondnok                                       Némedi Gusztáv lelkipásztor

Fehérgyarmat, 2020. november 11.

SKÓT REFORMÁTUS FOHÁSZ

Urunk, Istenünk, Hozzád jövünk, Aki mindig előttünk jársz, miként a múltban tetted, úgy ma is. Ezért kegyelmedben bízva terjesztjük Eléd imánkat.

Urunk Istenünk, Hozzád jövünk, Aki életet kínálsz mindazoknak, akik Téged hívnak segítségül.

Most is Hozzád kiáltunk, amikor a vírusveszély mindennél jobban fenyegeti életünket.

Kegyelmedben bízva terjesztjük Eléd imánkat.

Urunk, Istenünk, Hozzád jövünk, mert Te vagy az, Aki beszélsz ma is népeddel.

Felkínálod nekünk az élet Igéjét. Vezess minket a Te Igéddel és old le szívünkről a félelmet.

Kegyelmedben bízva hittel kiáltunk Hozzád.

Urunk, Istenünk, Hozzád jövünk, Aki csupa irgalom és jóság vagy.

Teremts bennünk vigasztaló, erősítő szavakat.

A bölcsesség és a remény szavait add ajkunkra!

Az élet forrásából merített drága Igéket.

Kegyelmedben bízva terjesztjük Eléd kérésünket.

Urunk, Istenünk, Hozzád jövünk, Aki Szent Fiadban meghívtál minket arra, hogy szívvel, lélekkel, tettekkel szeressük embertársainkat személyválogatás nélkül.

Add meg nekünk Lelked által, hogy ezt megtehessük.

Kegyelmedben bízva hittel kiáltunk Hozzád, háromszor szent nevedet dicsőítve kérünk:

Könyörülj rajtunk

Urunk, Istenünk.

Ámen.

Kategória: Felhívás

0 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük