ESKÜVŐ

REFORMÁTUS HÁZASSÁG
Kedves Jegyespár!
Szeretettel köszöntjük Önöket a Fehérgyarmati Református Egyházközség közössége nevében életük örömteli eseménye előtt!
Örömhírünk, hogy az élő Isten mondja ki a fent olvasott bibliai Igét, vagyis Ő tölti be az ember szükségeit, Ő tudja, hogy mi nem jó és mi jó nekünk. Ő alkot hozzánk illő segítőtársat, mert szeret. Hittel valljuk tehát, hogy a házasság isteni eredetű, Isten úgy teremtette az embert, hogy férfi és nő egymásra utalva együtt élje az élet teljességét. A házasság ugyanis nemcsak testi közösség, hanem lelki közösség, életközösség és sorsközösség, szeretetközösség és imaközösség is. Vagyis akkor áldott, ha két ember Istennel közösségben éli meg: “A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Préd 4,12)
Isten Igéje szerint tehát a házasság két egymást szerető ember, életre szóló szövetsége. Mindketten felelősek a döntésükért, amellyel felvállalják a másikat, megosztják vele életüket, örömeiket és bánataikat. A Teremtő Isten egész életre szóló kapcsolatként tervezte a házasságot, – annak esetleges megromlásáért egyedül az embert terheli a felelősség. Az Isten nélkül élő ember életében az el nem fogyó szeretet forrása hiányzik. Isten azonban segítségét ajánlja fel, az Önmagával való kapcsolatban mindazoknak, akik segítségül hívják Őt.
A házassági szent szövetséget tehát két ember köti meg egymással, úgy azonban, hogy mindketten hozzák az Ádámtól és Évától örökölt romlott alaptermészetüket. (1 Pét 1,18) Az élő Isten újjáteremtő szeretetére van szükségük, hogy a házasságban mindvégig megmaradhassanak, – folyamatosan bocsánatot kérjenek, és bocsánatot adjanak egymásnak, ahogyan az élő Isten is megbocsát a bűnbánó embernek.
Ebből következik, hogy az egyházi esküvő nem hat önmagában, ha valaki nem kéri, nem igényli Isten szeretetét, a szertartás önmagában nem segít rajta. Jézus Krisztus életét adta és teljes isteni hatalmát, szeretetét és bölcsességét kínálja fel ma is minden Hozzá forduló embernek.
Ha a jegyespár egyik tagja még nem részesült keresztségben, örömmel segítünk, hogy megismerhesse keresztyén, református hitünket, és ha döntésre jutott, hitvallást tegyen és megkeresztelkedjen. Természetesen, ha valaki más keresztyén közösségben gyakorolja a hitét, őt nem kívánjuk konfirmálni.
Nem szolgáltatást végzünk, hanem szeretnénk szolgálni, segíteni azoknak a nyitott szívű pároknak, akik igénylik és várják Isten áldását életükre. Természetesen azon vagyunk, hogy minden részletében segítsük a templomi alkalom őszinte meghittségét, tisztaságát és örömteli voltát.