Harmadik Évezred Temploma

A Harmadik Évezred Temploma

Talán meglepő, de 2003. június 15-én volt az első református templomszentelés Fehérgyarmaton, ugyanis Református Műemlék Templomunk 1486-ban, mint katolikus templom készült el és lett felszentelve. Meglévő templomunk építésétől 517 év telt el. A Harmadik Évezred Temploma 11 hónap alatt készült el, s a karzattal együtt 140 gyülekezeti tag befogadására alkalmas.

Neve utal a megvalósulás idejére és reményeink szerint annak távlataira, időállóságára.
A templombelsőben a szószék fölötti ablak a Szentlelket szimbolizálja, a szószék melletti ablakok a harmadik évezredre utalnak, afféle szabálytalan római számok, vagy időszámításunk figyelmeztető rovásai. A másik három ablak pedig a Szentháromság egy Istenre utalnak.
A centrális belső térben centrális a padok elhelyezkedése is, mely a padok keresztyén jelképünkre, a hal bordáira emlékeztetnek.
A toronyban található harangok feliratai a következők: “Soli Deo Gloria!” (Egyedül Istené a dicsőség!), “Jöjjetek énhozzám mindnyájan!”. A harangok elektromos vezérlőszerkezete a frankfurti időhöz van programozva.
Elégedettek lehetünk az építők munkájával. Most már csak egy feladatunk van hátra, hogy lelkileg is beépítsük ezt az Úrnak szentelt hajlékot.

A weboldal elkészüléséért Istené legyen a dicsőség!