Hitvallásaink

BIBLIAHEIDELBERGI KÁTÉII. HELVÉT HITVALLÁS

A református Bibliaolvasó Kalauz szerinti
mai igeBűnvalló Ima az 51. zsoltár szerint:

Könyörülj rajtam kegyelmeddel Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem!Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak tartasz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted.Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem.Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! Ne vess el orcád elől, Szentlelkedet ne vedd el tőlem! Ámen.( Zsolt. 51.)