ISTENTISZTELET RENDJE

Délelőtti Istentisztelet rendje

 1. Gyülekezet köszöntése
 2. Hírdetések
 3. Fennáló Ének
 4. Fő Ének (Derekas Ének)
 5. Apostoli Köszöntés / Fohász
 6. Bűnvalló Ima
 7. Lectio (Igeolvasás)
 8. Előima
 9. Igehirdetés előtti Ének
 10. Textus (Alapige)
 11. Igehirdetés
 12. Ráfelelő Ének
 13. Utóima
 14. Csendes Ima
 15. Úri Ima (Mi Atyánk…)
 16. Áldás
 17. Záró Ének

Délutáni – Bibliaórás – Istentisztelet rendje

 1. Fennálló Ének
 2. Fő Ének
 3. Apostoli Köszöntés
 4. Előima
 5. Textus
 6. Igehirdetés
 7. Utóima
 8. Úri Ima (Mi Atyánk…)
 9. Áldás
 10. Záró Ének


Bűnvalló ImaImádkozzunk! Valljuk meg bűneinket az 51. zsoltár szerint:

Könyörülj rajtam kegyelmeddel Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem!Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak tartasz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted.Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem.Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! Ne vess el orcád elől, Szentlelkedet ne vedd el tőlem! Ámen.
( Zsolt. 51.)

Feloldozás: Bűnvallásunk után halljuk meg Isten bűnbocsátó válaszát az Ő igéjéből:

I.“Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Ámen /Jn. 3,16/

II.“Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” Ámen. /Lk. 19,10/

III.“A Te hited megtartott téged. eredj el békességgel, és többé ne vétkezz!” Ámen. /Lk. 7,50; Jn. 8,11/